Selecteer een pagina

(Foto: Compostie Bart van der Leck, 1918 / © erven Bart van der Leck/Pictoright) 

 Op vrijdag 18 september 2020 is beslag gelegd op het schilderij ‘Compositie’ van Bart van der Leck uit 1918, dat nu nog in het Rijksmuseum hangt bij de collectie twintigste eeuw.

Het schilderij is al decennialang eigendom van de familie Silbermann. Na een serie onverwachtse gebeurtenissen is het schilderij in 2013 geschonken aan het museum, dat daarbij niet te goeder trouw handelde. De schenker had het schilderij echter al eerder aan haar zonen overgedragen en handelde onder invloed van een geestelijke stoornis. Als gevolg van onregelmatigheden en onzorgvuldigheid zijdens het Rijksmuseum, is het schilderij uit handen van de familie geraakt. Onder meer het onderzoek dat voorafgaand aan schenking is vereist, is achterwege gebleven. De familie, vertegenwoordigd door Martha Visser van Bergh Stoop & Sanders, zal teruggave van het schilderij vorderen bij de rechter.

Voor meer informatie over deze zaak: