Selecteer een pagina

ARRS, een onderzoeks- en restauratieatelier, vordert een hoofdsom van € 38.260,63 van een eigenaar van drie portretschilderijen van Caspar Netscher. Deze vergoeding zou verschuldigd zijn na een overeenkomst voor werkzaamheden en bewaarneming.

Onlangs oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de werkzaamheden op grond van de overeenkomst tussen partijen al waren afgerond, maar dat voor bewaarneming van de werken wél bewaarloon van € 1 per dag per schilderij was verschuldigd, en wel op grond van de wet.

De rechtbank acht daarbij van belang dat de opslag plaatsvond in een geconditioneerde ruimte waarbij de objecten bovendien verzekerd waren. “Bij een dergelijke opslag van in potentie waardevolle kunstobjecten mocht gedaagde er niet van uit gaan dat dit kosteloos zou zijn. Dat ARRS bemiddelde bij verkoop van de portretten doet daar volgens de rechtbank niet aan af: “dat zij daarmee een eigen belang had bij opslag in eigen beheer, zoals gedaagde heeft aangevoerd, ontslaat gedaagde niet van zijn verplichting tot betaling van bewaarloon.”

Lees de volledige uitspraak hier.

Bergh Stoop & Sanders Advocaten is gespecialiseerd in kunstrecht en heeft veel ervaring met geschillen inzake onder meer restauratie, taxatie, verkoop, veiling en restitutie van kunstwerken. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van den Bergh, Martha Visser en Auke van Hoek.