Selecteer een pagina

Gert Jan van den Bergh was één van de sprekers tijdens The Bonn Talks on Art and Cultural Property Law, waarin hij reageerde op het onlangs verschenen rapport van de commissie Kohnstamm over het Nederlandse restitutiebeleid voor geroofde kunst tijdens WOII. De conferentie Striving for justice? The evaluation of the Dutch restitution policy in an international context’ werd georganiseerd door de Universiteit van Bonn in samenwerking met the Center for Research on Dutch Jewry. In gesprekken met o.a. de voorzitter van de Kohnstamm Commissie, Jacob Kohnstamm, benadrukte Gert Jan dat we terug moeten naar de basis zoals afgesproken in de Washington Principles van 1998 en een minder strenge bewijslast moeten hanteren. Onvermijdelijke hiaten of dubbelzinnigheden in herkomst onderzoek als gevolg van het verstrijken van de tijd mogen niet worden ingeroepen ten nadele van eisers. Vorderingen betreffende kunstwerken die zich in openbare collecties bevinden, moeten worden beoordeeld aan de hand van één uniforme beoordeling in plaats van de huidige twee beoordelingskaders. Voorts dient Nederland geen eigendomsaanspraak te maken op de NK-collectie.

Zie voor meer informatie: https://www.jura.uni-bonn.de/professur-prof-dr-weller/