Selecteer een pagina

Gert Jan van den Bergh schreef in de laatste editie van het Duitse tijdschrift Kunst und Recht (jaargang 22, nummer 5/2020) een artikel waarin hij zijn reactie geeft op het adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, dat in oktober werd aangeboden aan minister Van Engelshoven.
Als gevolg van het koloniale verleden heeft Nederland over een periode van enkele eeuwen maar liefst 270.000 kunstvoorwerpen verzameld. Tot voor kort was de noodzaak tot teruggave niet aan de orde en was het officiële beleid erop gericht restitutie zoveel mogelijk uit te stellen. Nu, te midden van een toenemende worsteling van musea om hun koloniale geschiedenis onder ogen te zien, worden er stappen ondernomen. Gert Jan benadrukt dat we moeten leren van de geschiedenis en de ontwikkelingen rond het restitutiebeleid voor kunst die tijdens WOII is geroofd.

Voor meer informatie: https://kur.quotus.org/article/KUR/2020/5/2