Selecteer een pagina

(Foto: collectie Stedelijk Museum Amsterdam) 

In een brief aan de gemeenteraad Amsterdam schrijven Burgemeester Femke Halsema en cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) dat ze het advies van de commissie-Kohnstamm – over het Nederlandse restitutiebeleid voor Nazi-roofkunst – zullen volgen. De gemeente wil dat er opnieuw wordt gekeken naar het verzoek van de erfgenamen Lewenstein om teruggave van het schilderij Bild mit Häusern (1909) van Wassily Kandinsky, dat in het Stedelijk museum hangt. Gert Jan van den Bergh stelt in NRC dat het Kohnstamm-rapport voor een belangrijke correctie zorgt, maar dat verkrijging te goeder trouw nog steeds een rol speelt in de besluitvorming. Daarmee bestaat nog steeds het risico dat de belangen van een museum worden meegewogen bij beoordeling van claims. Daarnaast is de afwijzing van veel restitutieverzoeken het gevolg van een te strikte bewijslast voor erfgenamen; iets wat door de commissie Kohnstamm ten onrechte onbesproken blijft in haar rapport.

Lees het artikel hier: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/22/bild-mit-hausern-van-wassily-kandinsky-wellicht-toch-terug-naar-de-erven-a4032716