Selecteer een pagina

(Foto: Allard Pierson Museum) 

 

Op 26 oktober jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de procedure tussen de Staat Oekraïne, het Allard Pierson Museum en de vier Krimmusea, die al sinds 2014 loopt. Het Gerechtshof heeft besloten dat de Krimschatten moeten worden teruggegeven aan Oekraïne, vertegenwoordigd door Bergh Stoop & Sanders Advocaten.

Het Hof oordeelde dat de staat Oekraïne een zwaarwegend openbaar belang heeft als het gaat om zijn cultureel erfgoed en dat daarom de schatten – die in 2014 in Nederland waren voor een tentoonstelling – moeten worden teruggegeven aan Oekraïne als Oekraïens erfgoed, en niet aan de Krimmusea in het licht van de annexatie van de Krim, die plaatsvond toen de schatten in Nederland in bruikleen waren van het Allard  Pierson Museum:

(…) in beginsel [zal] afgifte van de museumstukken aan de Staat Oekraïne dienen plaats te vinden. Hieraan ligt ten grondslag een op de Museumwet gebaseerde Order van de Minister van Cultuur van Oekraïne die is gegeven in verband met de door de afscheiding van de Krim ontstane situatie en het als gevolg daarvan bestaande gevaar van verlies van de tot het Oekraïense Museumfonds behorende objecten.

Voor de volledige tekst van het arrest wordt verwezen naar: https://lnkd.in/g7aWMkKM

Voor verdere vragen kunt u terecht op onze website www.berghstoop.com