Selecteer een pagina

Op 19 september 2019 gaf Gert Jan van den Bergh een lezing in Jeruzalem, georganiseerd door The Center for Research of Dutch Jewry (CRDJ) in samenwerking met de Hebrew University, over het Nederlandse beleid inzake de teruggave van Nazi-roofkunst. Daar ging hij onder andere in op de internationaal bekritiseerde belangenafweging. Hierbij wordt het belang van het museum (vaak de bezitter van het werk in kwestie) afgewogen tegen het belang van degene die restitutie van een naziroofkunstwerk vraagt. Deze afweging wordt in strijd geacht met de internationaal aanvaarde Washington Principles.