Selecteer een pagina

Gert-Jan van den Bergh heeft een kritisch opiniestuk geschreven over de wijze waarop in Nederland met naziroofkunst wordt omgegaan. Hij gaat in op de door de Restitutiecommissie gehanteerde belangenafweging. Hierbij wordt het belang van het museum (vaak de bezitter van het werk in kwestie) afgewogen tegen het belang van degene die restitutie van een naziroofkunstwerk vraagt. Deze gehanteerde norm krijgt ook internationaal veel kritiek en wordt in strijd geacht met de zogeheten Washington Principles. Zie voor meer info hier het artikel 

Gert-Jan van den Bergh en Martha Visser staan de erven Lewenstein bij in hun kunstrestitutieclaim inzake Kadinsky’s Bild mit Häusern