Selecteer een pagina

Wanneer wordt een verzamelaar als kunsthandelaar beschouwd en wanneer moet hij nog als consument worden gezien? Deze laatste vraag werd onder de aandacht gebracht van de rechtbank Amsterdam in een zaak over de verkoop van twee paardenbeelden uit de Tang-dynastie. De vraag is niet onbelangrijk vanwege het feit dat een consument een ruimere bescherming geniet wanneer hij met een professionele partij handelt.

De koper zag 16 dagen na dato van de koop af omdat hij twijfelde aan de herkomst van de beelden. De verkoper liet daarop weten niet als professionele kunsthandelaar te hebben gehandeld en stelde dat hij als verzamelaar slechts incidenteel een werk verkocht. De koper zou daarom beperkte mogelijkheden hebben om de overeenkomst te ontbinden. De rechtbank oordeelde daarentegen dat de verkoper niet voor zichzelf handelde, aangezien hij de beelden in consignatie had ontvangen en met winstoogmerk handelde. De rechtbank oordeelde dan ook dat de koper zich uit de overeenkomst kon terugtrekken.

Lees de uitspraak hier

Voor vragen over kunstkoop, kunt u contact opnemen met: Gert-Jan van den Bergh