Selecteer een pagina

(Foto: Door Frans Hals Museum) 

Op 24 mei 2019 heeft de Nederlandse Restitutiecommissie geadviseerd tot teruggave van twee schilderijen in de zaak Lierens, waarin Gert Jan van den Bergh en Martha Visser optreden voor de erfgenamen Lierens. Het Canadese Mondex Corp. vertegenwoordigt de erfgenamen. De Restitutiecommissie heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd twee belangrijke Oude meesters terug te geven aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de joodse zakenman en kunstverzamelaar Jacob Lierens (1877-1949). Hij verloor deze twee schilderijen uit zijn bezit vanwege de nazi-vervolging. Het gaat om de volgende werken : 1) Banketscène met musici en sjoelbakspelers in een interieur van Dirck Franchoisz Hals en Dirck van Delen in bruikleen bij het Frans Hals Museum in Haarlem en 2) een Pronk stilleven van Jan Davidsz de Heem, in bruikleen bij het Centraal Museum in Utrecht.

De zaak kreeg veel media-aandacht. Zie ook:

Newsweek 28/6/2019

Het Parool van 24 mei 2019

Looted Art van 24 mei 2019

The Art Newspaper van 24 mei 2019

Advies van de Nederlandse Restitutiecommissie van 24 mei 2019

Bergh Stoop & Sanders is gespecialiseerd in het (internationale) kunstrecht en heeft een vooraanstaande restitutiepraktijk. Voor vragen neem contact op met Gert-Jan van den Bergh of Martha Visser