Selecteer een pagina

(Foto: ANP). De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 uitspraak gedaan op het gebied van muziekrecht en auteursrecht, in de rechtszaak tussen muziekuitgeverij Nanada Music en de leden van de band Golden Earring. De uitspraak is belangrijk voor de muziekindustrie, omdat daarin is geoordeeld onder welke voorwaarde music publishing contracten opgezegd kunnen worden.

Nanada Music, de muziekuitgeverij die in 1968 is opgericht door Willem van Kooten, is uitgever van een deel van het repertoire van Golden Earring. In de procedure was aan de orde de vraag of de bandleden de uitgavecontracten met Nanada rechtsgeldig hebben beëindigd. De bandleden zijn van mening dat de contracten zelfs zonder reden opgezegd kunnen worden. Nanada is van mening dat dit niet kan, omdat de contracten voor de duur van het auteursrecht zijn gesloten en Nanada zich voldoende is blijven inspannen om de liedjes te exploiteren. Aan de Hoge Raad is daarom voorgelegd of de muziekuitgave overeenkomsten opgezegd kunnen worden en onder welke voorwaarden.  

De Hoge Raad oordeelt dat de uitgavecontracten niet zomaar opgezegd kunnen worden door de auteur, maar in beginsel alleen als daarvoor een ‘voldoende zwaarwegende grond’ bestaat. De bevoegdheid tot ontbinding ontstaat pas nadat de de maker de exploitant een redelijke termijn heeft gegund om het werk alsnog in voldoende mate te exploiteren en exploitatie binnen deze termijn uitblijft. De Hoge Raad erkent aldus expliciet het belang van investeringen door muziekuitgevers. Wanneer uitgavecontracten op ieder gewenst moment opgezegd kunnen worden, zal de uitgever immers minder (snel) bereid zijn deze investeringen te doen.

Bergh Stoop & Sanders treedt in deze zaak op voor muziekuitgeverij Nanada Music.  

Lees de uitspraak hier

Voor meer informatie en/of vragen inzake muziekrecht, uitgavecontracten en mediarecht kunt u terecht bij de IE-sectie van Bergh Stoop & Sanders