Selecteer een pagina

Afgelopen week verscheen het omvangrijke ‘Compendium Beslag- en Executierecht’, waarin Maarten Sanders, Gert Jan van den Bergh en Steven Wiggers een bijdrage leverden over beslag op waardevolle kunstwerken. In het hoofdstuk stellen zij enkele knelpunten aan de orde ten aanzien van de gerechtelijke bewaring van waardevolle kunstwerken. Welke partij is geschikt om de bewaring op zich te nemen en welke mogelijkheid biedt de wet als die partij niet bereid is de bewaring op zich te nemen? Wie neemt het voor zijn rekening als de kosten van het in bewaring nemen van een waardevol kunstwerk zeer hoog uitvallen en wie is aansprakelijk als er tussentijds schade ontstaat? In de conclusie van de bijdrage doen de auteurs een aanbeveling ten behoeve van de modernisering van het beslagrecht.

Voor het compendium, zie: https://www.sdu.nl/compendium-beslag-en-executierecht.html